Философия

1 2 3 4 5
Идентичност и нормативност

Идентичност и нормативност

Нов български университет

Цена Нов: 13,00 лв.

Основнонаучната философска школа в България.  Първата половина на ХХ век

Основнонаучната философска школа в България. Първата половина на ХХ век

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 5,00 лв.

Критика на способността за съждение

Критика на способността за съждение

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 7,60 лв.

Промяна и постоянство

Промяна и постоянство

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 9,00 лв.

Димитър Михалчев и философските традиции в България през ХХ век

Димитър Михалчев и философските традиции в България през ХХ век

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 9,00 лв.

Метафизика на динамичните връзки. Пет беседи между Оптимиста, Реалиста и Скептика

Метафизика на динамичните връзки. Пет беседи между Оптимиста, Реалиста и Скептик...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 4,00 лв.

Философия и медицина

Философия и медицина

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 4,00 лв.

Предизвикателството на несъизмеримостта

Предизвикателството на несъизмеримостта

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 5,00 лв.

Философията през ХХI век

Философията през ХХI век

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 7,50 лв.

1 2 3 4 5