24 века изображения архетипи в изкуството по българските земи. Античност, Средновековие, Възраждане

24 века изображения архетипи в изкуството по българските земи. Античност, Средновековие, Възраждане

Каталожен №: 261585

Издателство: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Автори: Саша Лозанова

ISBN: 978-954-322-731-0

Година: 2014

Страници: 148

В наличност!
Цена нов: 
23,00 лв.

Описание на артикула:

Книгата представлява първо по рода си изследване в областта на българското сравнително изкуствознание. Разгледани са четири основни архетипа (мъжко пространство, женско пространство, власт/господство, живот – смърт – възкресение), чиито превъплъщения са проследени в дълъг времеви период: Античност, Средновековие и Възраждане. Интерпретациите им носят своите различия според епохата и мястото на отделните култури, но същевременно подчертават повторяемостта както в съдържателен, така и в изобразителен план. На базата на сравнението и анализа на богат илюстративен материал (вазопис, монети, надгробни плочи, иконопис, книжни миниатюри и т.н.) са установени повтарящи се през вековете закономерности в пластическия облик на разглеждните композиции. Защитава се тезата, че промените в социалния, религиозния и културния контекст през различните епохи не налагат непременно въвеждането на нови изображения, а се преосмислят познати, традиционни композиционни решения, като насищането им с нова символика не заличава паметта на миналото.

Нагоре