От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

Каталожен №: 280082

Издателство: БГ Учебник

Автори: Иванка Мавродиева, Йовка Тишева

ISBN: 978-619-187-015-8

Година: 2016

Страници: 208

В наличност!
Цена нов: 
14,00 лв.

Описание на артикула:

Книгата "От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти" + електронни ресурси е учебно помагало, предназначено за студентите в бакалавърската и магистърската степен на висшите училища. В нея са представени основните студентски жанрове, а като приложение са дадени и електронни ресурси, които студентите могат да използват.

Съдържание:
Предговор от научния редактор
Увод
1. Жанрове, свързани с обучение и оценяване на студентите
1.1. Реферат и рефериране на научни публикации
1.2. Доклад, представяне и изнасяне на доклада
1.3. Академично есе, писане и структуриране
1.4. Курсова работа, писане и представяне
1.5. Дипломна работа/магистърска теза, писане и защита
1.6. Академична презентация и презентиране
1.7. Мотивационно писмо за кандидатстване в университет
1.8. Жанрове, свързани с оценяване на студентите
2. Жанрове и формати при участие на студенти в научни форуми
2.1. Жанрови особености на научното съобщение
2.2. Жанрови особености на научния доклад
2.3. Жанрови особености на научната статия
2.4. Жанрови и структурни особености на постера
2.5. Научна конференция
2.6. Кръгла маса
3. Научен стил, правопис, пунктуация, редактиране
3.1. Особености на научния стил
3.2. Правописни и граматически правила
3.3. За пунктуацията и препинателните знаци
3.4. Редакции на научни текстове от студенти
4. Библиография, източници, цитати и цитиране
4.1. Библиография – особености, създаване и оформяне
4.2. Стандарти и модели за оформяне на библиография
4.3. Цитати и цитиране в научни текстове
5. Електронни ресурси, уебписане и онлайн редактиране
5.1 Особености при създаване и ползване на електронни ресурси от студенти
5.2 Особености на уебписането при създаване на текстове от студенти
5.3 Особености на онлайн редактирането при създаване на текстове от
студенти
Библиография

Нагоре