Театрално и филмово изкуство

1 2 3
Българският театър след 1989 г. и новата британска драма

Българският театър след 1989 г. и новата британска драма

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Художествена цялост на театралния спектакъл

Художествена цялост на театралния спектакъл

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Творческите резултати в киното – предпоставка за развитие на продуцентството

Творческите резултати в киното – предпоставка за развитие на продуцентството

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 13,80 лв.

Педагогика – радостен път към Голгота

Педагогиката – радостен път към Голгота

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 5,40 лв.

Киното в България. Част ІІ (1956–1969)

Киното в България. Част ІІ (1956–1969)

Фабер

Цена Нов: 30,00 лв.

Български музикален театър 1890–2001 г.

Български музикален театър 1890–2001 г.

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 8,50 лв.

Време и видеообраз. Трансформации на времето в дигиталното видеоизкуство

Време и видеообраз. Трансформации на времето в дигиталното видеоизкуство

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 13,00 лв.

Съпротивата на драмата в драмата за съпротивата

Съпротивата на драмата в драмата за съпротивата

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 12,50 лв.

Предизвиканото тяло

Предизвиканото тяло

Сиела

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2 3