Време и видеообраз. Трансформации на времето в дигиталното видеоизкуство

Време и видеообраз. Трансформации на времето в дигиталното видеоизкуство

Каталожен №: 261779

Издателство: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Автори: Васил Марков

ISBN: 978-954-322-495-1

Страници: 157

В наличност!
Цена нов: 
13,00 лв.

Описание на артикула:

Книгата е посветена на проблема за времето във видеоизкуството, една от най-значимите и безспорно комплексни артистични форми, която е добре позната и утвърдена в България. Проследени са генеалогията на видеоизкуството и връзките му с телевизията и киното; предприет е опит за концептуализиране на дигиталните технологии и обосноваване на една естетика на дигиталния образ; предложен е критически анализ на конкретни произведения от гледна точка на времевия им аспект. Книгата съдържа и по-общи наблюдения върху съвременната аудио-визуална култура и динамиката на нейните процеси. Приложената анкета с водещи български видеоартисти дава ценен поглед върху състоянието на тази художествена практика у нас. Изследването е с интердисциплинарен характер и представлява интерес както за изкуствоведи, киноведи и културолози, така и за по-широк кръг читатели.

Нагоре