Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Том 3: С – Я

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Том 3: С – Я

Каталожен №: 261568

Издателство: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Автори: колектив

ISBN: 954-322-102-2

Година: 2006

Страници: 198

В наличност!
Цена нов: 
20,00 лв.

Описание на артикула:

Текстовете, намерили място в изданието, са научно изследване на факти и събития, свързани с историческото развитие на пластическите изкуства по българските земи — от праисторическата епоха до наши дни. Засегнати са всички видове и жанрове на пластическото изкуство — живопис, графика, скулптура, монументални и декоративно-приложни изкуства, неконвенционални форми на изкуството и други. Проследени са основни аспекти и тенденции в развитието на архитектурата, археологията и фолклора през различните периоди. Включени са голям брой понятия и термини, характерни за пластическото изкуство. Статиите са богато илюстрирани и са придружени с изчерпателна научна библиография. Важен раздел са биографичните статии за художници, архитекти, изкуствоведи и археолози, културни деятели и общественици с принос за развитието на културата. Фигурират също така и материали за музеи, галерии, изложби, научни форуми и организации. Автори на статиите са изтъкнати специалисти в областта на пластическите изкуства — изкуствоведи, археолози, културолози.

Нагоре