Педагогика

1 2 3 4 5
Годишник на факултет по педагогика. Педагогическата наука теория и практика, книга 1/2013

Годишник на факултет по педагогика. Педагогическата наука теория и практика, кни...

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 9,00 лв.

Ръководство за преддипломна практика (за студенти от специалностите „Социална педагогика” и „Специална педагогика”)

Ръководство за преддипломна практика (за студенти от специалностите „Социална пе...

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 5,70 лв.

Песните в урока по музика (идеи за разучаване)

Песните в урока по музика (идеи за разучаване)

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 3,90 лв.

Процесуални и резултативни особености на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание

Процесуални и резултативни особености на ориентировъчната дейност на децата във ...

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 9,30 лв.

Слухови нарушения: съвременни аспекти на рехабилитацията

Слухови нарушения: съвременни аспекти на рехабилитацията

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 7,10 лв.

Специфични особености на ранното заекване

Специфични особености на ранното заекване

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 7,20 лв.

Опознаване на околната действителност от детето в предучилищна възраст. Педагогическа технология

Опознаване на околната действителност от детето в предучилищна възраст. Педагоги...

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 9,10 лв.

Основи на логопедията

Основи на логопедията

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 13,80 лв.

Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми (методическо ръководство)

Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми (мет...

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 7,70 лв.

1 2 3 4 5