Педагогика

1 2 3 4 5
Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси

Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси

Просвета

Цена нов: 12,00 лв.

Училищна хигиена и здравно образование

Училищна хигиена и здравно образование

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Изследвания в обучението по съвременни езици

Изследвания в обучението по съвременни езици

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Философия на образованието проявена в академичен курс

Философия на образованието проявена в академичен курс

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 8,00 лв.

Учебният процес по български език и литература в слети класове в 1–4 клас

Учебният процес по български език и литература в слети класове в 1–4 клас

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на наркотици и деструктивни култове

Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на ...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Знанието е сила. Съвременни методи за повишаване на мотивацията в учебния процес

Знанието е сила. Съвременни методи за повишаване на мотивацията в учебния процес

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Педагогическо портфолио

Педагогическо портфолио

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 8,00 лв.

Модел на образователна драма в училище

Модел на образователна драма в училище

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2 3 4 5