Природни науки, математика и информатика

1 2 3 4 5
От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

Комбинаторика, теория на вероятностите и статистика

Комбинаторика, теория на вероятностите и статистика

Тракийски университет

Цена Нов: 15,00 лв.

Физика за студенти чужденци (медицински специалности)

Физика за студенти чужденци (медицински специалности)

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Поредица Университетска библиотека. Том 511: Статистическа физика - лекции

Поредица Университетска библиотека. Том 511: Статистическа физика - лекции

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Библиотека Университетско наследство: Видни физици от софийския университет "Св. Климент Охридски" - избрани трудове

Библиотека Университетско наследство: Видни физици от софийския университет "Св....

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 30,00 лв.

Математични методи на физиката. Обикновени диференциални уравнения и вариационно смятане

Математични методи на физиката. Обикновени диференциални уравнения и вариационно...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Механика на непрекъснатите среди

Механика на непрекъснатите среди

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Лабораторен практикум по оптика

Лабораторен практикум по оптика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Физични величини. Мерни единици и системи SI

Физични величини. Мерни единици и системи SI

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2 3 4 5