Природни науки, математика и информатика

1 2 3 4 5
Практикум по атомна и ядрена физика

Практикум по атомна и ядрена физика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Математични методи на физиката

Математични методи на физиката

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Химия и физикохимия на полупроводниците

Химия и физикохимия на полупроводниците

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Ръководство по физични методи за анализ и изследване на неорганични обекти

Ръководство по физични методи за анализ и изследване на неорганични обекти

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Физика на кондензираната материя

Физика на кондензираната материя

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Теоретична механика

Теоретична механика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 5,50 лв.

Увод в теоретичната ядрена физика

Увод в теоретичната ядрена физика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Трептения и вълни

Трептения и вълни

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 8,00 лв.

Механика. Лабораторен практикум

Механика. Лабораторен практикум

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2 3 4 5