Природни науки, математика и информатика

1 2 3 4 5
Термодинамика и статистическа физика

Термодинамика и статистическа физика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Кристалография

Кристалография

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Физика на ядрото и елементарните частици

Физика на ядрото и елементарните частици

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Строеж на молекулите

Строеж на молекулите

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Сборник задачи по електричество и магнетизъм

Сборник задачи по електричество и магнетизъм

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Лазерни методи за диагностика и контрол

Лазерни методи за диагностика и контрол

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Quantum transitions (introduction to time-dependent quantum dynamics of atoms and molecules)

Quantum transitions (introduction to time-dependent quantum dynamics of atoms an...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Лекции по векторно и тензорно смятане за физици

Лекции по векторно и тензорно смятане за физици

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Поляризационна оптика

Поляризационна оптика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 14,00 лв.

1 2 3 4 5