Природни науки, математика и информатика

2 3 4 5 6
Електричество, магнетизъм, оптика - първото Велико обединение

Електричество, магнетизъм, оптика - първото Велико обединение

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 16,00 лв.

Нелинейни параболични уравнения

Нелинейни параболични уравнения

Нов български университет

Цена Нов: 15,00 лв.

Астрофизика

Астрофизика

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 9,50 лв.

Сферична астрономия

Сферична астрономия

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 9,00 лв.

Физика на живата материя. Течнокристален подход

Физика на живата материя. Течнокристален подход

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 12,00 лв.

Електродинамика на кристални тела с квазичастични токови носители

Електродинамика на кристални тела с квазичастични токови носители

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 9,00 лв.

Физико-математическа и техническа енциклопедия. Том 2: К–П

Физико-математическа и техническа енциклопедия. Том 2: К–П

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 27,00 лв.

Физико- математическа и техническа енциклопедия. Том 3: Р–Я

Физико- математическа и техническа енциклопедия. Том 3: Р–Я

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 19,00 лв.

Етюди по история на астрономията. Част 1

Етюди по история на астрономията. Част 1

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 14,00 лв.

2 3 4 5 6