Природни науки, математика и информатика

3 4 5 6 7
Космическите изследвания в България

Космическите изследвания в България

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 7,40 лв.

Въведение в космонавтиката

Въведение в космонавтиката

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 12,00 лв.

Неустойчивост, хаос, турбулентност. Класически и нови подходи

Неустойчивост, хаос, турбулентност. Класически и нови подходи

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 19,00 лв.

Optical flourides. Purification and crystal growing applicability and perspectives

Optical flourides. Purification and crystal growing applicability and perspectiv...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 30,00 лв.

Hydrothermal wallrock alterations. Physicochemical accents

Hydrothermal wallrock alterations. Physicochemical accents

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 11,00 лв.

Основи на физиката

Основи на физиката

Сиела

Цена Нов: 10,00 лв.

Молекулна физика. Лабораторен практикум

Молекулна физика. Лабораторен практикум

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Методи за разтваряне, разделяне и концентриране в химията

Методи за разтваряне, разделяне и концентриране в химията

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Неорганична химия

Неорганична химия

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.

3 4 5 6 7