Биология

1 2 3 4
Тетрадка по биоразнообразие на растения и гъби за студенти от специалност биотехнологии

Тетрадка по биоразнообразие на растения и гъби за студенти от специалност биотех...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 9,00 лв.

Автоимунни болести в клиничната практика

Автоимунни болести в клиничната практика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 38,00 лв.

Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни

Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 18,00 лв.

Ръководство по генно инженерство

Ръководство по генно инженерство

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Физиология и биохимия на насекомите

Физиология и биохимия на насекомите

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Ръководство по микро–биология

Ръководство по микробиология

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Поредица Университетска библиотека. Том 504: Структурна и функционална зоология на безгръбначните животни

Поредица Университетска библиотека. Том 504: Структурна и функционална зоология ...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.

Библиотека Университетско наследство: Стефан Георгиев - избрани трудове

Библиотека Университетско наследство: Стефан Георгиев - избрани трудове

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 50,00 лв.

Библиотека "Университетско наследство". Стефан Петков - избрани трудове

Библиотека "Университетско наследство". Стефан Петков - избрани трудове

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 90,00 лв.

1 2 3 4