Физика

1 2 3 4 5
Космическите изследвания в България

Космическите изследвания в България

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 7,40 лв.

Quantum transitions (introduction to time-dependent quantum dynamics of atoms and molecules)

Quantum transitions (introduction to time-dependent quantum dynamics of atoms an...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Лазерни методи за диагностика и контрол

Лазерни методи за диагностика и контрол

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Сборник задачи по електричество и магнетизъм

Сборник задачи по електричество и магнетизъм

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Математични методи на физиката

Математични методи на физиката

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Практикум по атомна и ядрена физика

Практикум по атомна и ядрена физика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Физични величини. Мерни единици и системи SI

Физични величини. Мерни единици и системи SI

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Лабораторен практикум по оптика

Лабораторен практикум по оптика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Механика на непрекъснатите среди

Механика на непрекъснатите среди

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

1 2 3 4 5