Физика

1 2 3 4 5
Математични методи на физиката. Обикновени диференциални уравнения и вариационно смятане

Математични методи на физиката. Обикновени диференциални уравнения и вариационно...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Библиотека Университетско наследство: Видни физици от софийския университет "Св. Климент Охридски" - избрани трудове

Библиотека Университетско наследство: Видни физици от софийския университет "Св....

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 30,00 лв.

Поредица Университетска библиотека. Том 511: Статистическа физика - лекции

Поредица Университетска библиотека. Том 511: Статистическа физика - лекции

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Химия и физикохимия на полупроводниците

Химия и физикохимия на полупроводниците

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Ръководство по физични методи за анализ и изследване на неорганични обекти

Ръководство по физични методи за анализ и изследване на неорганични обекти

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Строеж на молекулите

Строеж на молекулите

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Физика на ядрото и елементарните частици

Физика на ядрото и елементарните частици

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Кристалография

Кристалография

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Термодинамика и статистическа физика

Термодинамика и статистическа физика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2 3 4 5