Електродинамика на кристални тела с квазичастични токови носители

Електродинамика на кристални тела с квазичастични токови носители

Каталожен №: 261544

Издателство: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Автори: Димитър Пушкаров

ISBN: 978-954-322-816-4

Година: 2015

Страници: 178

В наличност!
Цена нов: 
9,00 лв.

Описание на артикула:

В книгата е изложен основен метод в съвременната квантова теория на кондензираната материя – квазичастичният подход, при окончателното формулиране на който за деформируеми среди авторът има решаващи концептуални приноси. Физическите идеи са поднесени ясно и разбираемо, без това да се отразява на строгостта на резултатите. Изданието запълва осезаема празнота в съществуващата научна литература. Книгата е написана на български език, което я прави достъпна за широк кръг читатели – от студенти и докторанти до висококвалифицирани специалисти.

Нагоре