Физика на живата материя. Течнокристален подход

Физика на живата материя. Течнокристален подход

Каталожен №: 261543

Издателство: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

ISBN: 978-954-322-799-0

Година: 2015

Страници: 535

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

„Физика на живата материя“ се явява първо изчерпателно монографично третиране у нас на молекулната физика и биофизика на живата материя. Тя разглежда както теорията, така и експеримента в тази бурно развиваща се област на науката. Трудът представя модерен поглед върху състоянието на специализираната литература, като излага и редица оригинални резултати на автора, между които централно място заема учението за биофлексоелектричеството.

Нагоре