Молекулна физика. Лабораторен практикум

Молекулна физика. Лабораторен практикум

Каталожен №: 263036

Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"

Автори: Дочка Съева, Любомир Илиев, Петър Чолаков

ISBN: 978-954-074-195-6

Година: 2016

Страници: 176

В наличност!
Цена нов: 
10,00 лв.

Описание на артикула:

Учебникът е университетски лабораторен практикум по молекулна физика и съдържа:
- лабораторни упражнения, в които студентите се запознават с някои от основните величини и закони от молекулната физика. Всяко упражнение се състои от теоретична част, подробно описание на апаратурата за измерване, формулиране на задачите и контролни въпроси
- кратко описание на обработката на експерименталните резултати и методите за оценка на грешките при измерване на величините
- мерни единици на някои физични величини в международната система (SI) и на някои основни константи
- таблици със стойности на някои физични величини

Изданието е предназначено за студентите от Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", но успешно може да се ползва и от студенти от други висши учебни заведения.

Нагоре