Нелинейни параболични уравнения

Нелинейни параболични уравнения

Каталожен №: 261073

Издателство: Нов български университет

Автори: Марин Маринов

ISBN: 978-954-535-740-4

Година: 2012

Страници: 268

В наличност!
Цена нов: 
15,00 лв.

Описание на артикула:

Монографията е посветена на свойствата на решенията на нелинейните параболични уравнения. Изследва се усредняването на нелинейни параболични уравнения - задача, възникваща при изучаването на процесите в силно нееднородни материали от типа на композитните материали. Развита е подходяща теория на G-сходимостта. Вторият център на изследвания е свойството на регуляризиращ ефект и свързаните с него, специфични за нелинейните уравнения свойства като крайна скорост на топлинната вълна, поява на лакуна и др. Изследвани са задачи, свързани с точното описание на условията за глобално съществуване на решение и определяне времето на избухване на решението. Монографията е предназначена за математици, които са специалисти в областта на математическата физика, частните диференциални уравнения и функционалния анализ, но тя може да бъде полезна и за специалисти по приложна математика.

Нагоре