Химия

1 2 3 4
Методи за разтваряне, разделяне и концентриране в химията

Методи за разтваряне, разделяне и концентриране в химията

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Органичен синтез. Сборник задачи и отговори

Органичен синтез. Сборник задачи и отговори

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 14,00 лв.

Археометрия

Археометрия

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 48,00 лв.

Химия на елементите и техните съединения (четвърто преработено и допълнено издание)

Химия на елементите и техните съединения (четвърто преработено и допълнено издан...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.

Симетрия. Строеж и свойства на молекулите

Симетрия. Строеж и свойства на молекулите

Изкуства

Цена Нов: 9,60 лв.

Катализа и катализатори

Катализа и катализатори

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 8,10 лв.

Номенклатура по неорганична химия. Препоръки на IUPAC 2005

Номенклатура по неорганична химия. Препоръки на IUPAC 2005

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 18,00 лв.

Химична термодинамика

Химична термодинамика

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 16,00 лв.

Биохимия на ксенобиотиците

Биохимия на ксенобиотиците

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 7,00 лв.

1 2 3 4