Химия

1 2 3 4
Биохимия на ксенобиотиците

Биохимия на ксенобиотиците

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 7,00 лв.

Biochemie der antimetabolite

Biochemie der antimetabolite

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 28,00 лв.

Kinetic Aspects of Catalyst Deactivation

Kinetic Aspects of Catalyst Deactivation

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 11,00 лв.

Биохимия - протоколна тетрадка

Биохимия - протоколна тетрадка

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Квантова химия

Квантова химия

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 15,00 лв.

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

Задачи по аналитична химия

Задачи по аналитична химия

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Аналитична химия. Равновесия в разтвор

Аналитична химия. Равновесия в разтвор

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.

Неорганична химия

Неорганична химия

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.

1 2 3 4