Химия

1 2 3 4
Обща химия

Обща химия

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.

Алхимията и алхимиците

Алхимията и алхимиците

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Академик Георги Близнаков. В негова памет

Академик Георги Близнаков. В негова памет

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Поредица Университетска библиотека. Том  395: Увод в биофизикохимията

Поредица Университетска библиотека. Том 395: Увод в биофизикохимията

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Ръководство за анализ на токсични вещества

Ръководство за анализ на токсични вещества

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Качествен полумикроанализ

Качествен полумикроанализ

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Химия и физикохимия на полупроводниците

Химия и физикохимия на полупроводниците

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Ръководство по аналитична химия

Ръководство по аналитична химия

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Съвременни химични технологии и контрол на емисиите

Съвременни химични технологии и контрол на емисиите

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2 3 4