Информатика и компютърни науки

1 2 3 4 5
Въведение в .Net - практическо програмиране на С#

Въведение в .Net - практическо програмиране на С#

Асеневци

Цена Нов: 24,95 лв.

Програмиране на мобилни приложения за Windows 10

Програмиране на мобилни приложения за Windows 10

Асеневци

Цена Нов: 19,95 лв.

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

Софтуерни приложения в среда Android

Софтуерни приложения в среда Android

Нов български университет

Цена Нов: 30,00 лв.

Компютърни системи в модната индустрия

Компютърни системи в модната индустрия

Нов български университет

Цена Нов: 20,00 лв.

Модели на телекомуникационни мрежи с комутация на виртуални канали и тяхното приложение

Модели на телекомуникационни мрежи с комутация на виртуални канали и тяхното при...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 15,00 лв.

Информационна теория на дискретните изчислителни системи

Информационна теория на дискретните изчислителни системи

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 25,00 лв.

Увод в програмирането (C/C++)

Увод в програмирането (C/C++)

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 16,00 лв.

Виртуална реалност с VRML

Виртуална реалност с VRML

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

1 2 3 4 5