Информатика и компютърни науки

2 3 4 5 6
Информационни системи и технологии

Информационни системи и технологии

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Подходи и методи за реализация на софтуерни системи

Подходи и методи за реализация на софтуерни системи

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.

Тестване на софтуерни системи в .NET среда

Тестване на софтуерни системи в .NET среда

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Проектиране и интегриране на софтуерни системи с .Net технологии

Проектиране и интегриране на софтуерни системи с .Net технологии

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Съвременните модели, архитектури и технологии за информационно обслужване

Съвременните модели, архитектури и технологии за информационно обслужване

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Ръководство по асемблер

Ръководство по асемблер

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Вградени и автономни системи

Вградени и автономни системи

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Ръководство по бази от данни

Ръководство по бази от данни

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Миди технологии и VST инструменти

Миди технологии и VST инструменти

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

2 3 4 5 6