Информатика и компютърни науки

2 3 4 5 6
Увод в дискретната математика

Увод в дискретната математика

КЛМН

Цена Нов: 15,00 лв.

Game Method for Modelling

Game Method for Modelling

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 11,00 лв.

Generalized Nets in Artificial Intelligence. Volume 5: Generalized Nets and Ant Colony Optimization

Generalized Nets in Artificial Intelligence. Volume 5: Generalized Nets and Ant ...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 7,00 лв.

Увод в програмирането С++

Увод в програмирането С++

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 6,40 лв.

Компютърна и мрежова сигуност

Компютърна и мрежова сигуност

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 13,00 лв.

Компютърни системи

Компютърни системи

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 12,40 лв.

Въведение в компютърната информатика

Въведение в компютърната информатика

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Големият дигитален обрат

Големият дигитален обрат

Нов български университет

Цена Нов: 15,00 лв.

Компютърна графика и фотореалистична визуализация

Компютърна графика и фотореалистична визуализация

Нов български университет

Цена Нов: 25,00 лв.

2 3 4 5 6