Математика

1 2 3 4 5
Справочник по висша математика

Справочник по висша математика

Рая

Цена Нов: 3,00 лв.

Сборник с решени задачи по висша математика

Сборник с решени задачи по висша математика

Парадигма

Цена Нов: 12,00 лв.

Диференциално и интегрално смятане на функции на няколко променливи

Диференциално и интегрално смятане на функции на няколко променливи

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Статистика

Статистика

Нова звезда

Цена Нов: 14,00 лв.

Generalized nets in artificial intelligence. Volume 6: Generalized nets and supervised neural

Generalized nets in artificial intelligence. Volume 6: Generalized nets and supe...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 8,00 лв.

Математически приближения с компресирани косинуси и техни приложения + CD

Математически приближения с компресирани косинуси и техни приложения + CD

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 24,00 лв.

Нестационарни тръбопроводни течения на двуфазни хидросмеси с твърди частици

Нестационарни тръбопроводни течения на двуфазни хидросмеси с твърди частици

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 14,00 лв.

Generalized nets in artificial intelligence. Volume 7: Generalized nets and genetic algorithms

Generalized nets in artificial intelligence. Volume 7: Generalized nets and gene...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 9,00 лв.

Неитеративна координация с предсказване

Неитеративна координация с предсказване

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2 3 4 5