Математика

1 2 3 4 5
Методически основи на ранното чуждоезиково обучение

Методически основи на ранното чуждоезиково обучение

Архимед

Цена Нов: 7,90 лв.

Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика - Трета част

Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика - Трета част

Архимед

Цена Нов: 12,00 лв.

Физико- математическа и техническа енциклопедия. Том 3: Р–Я

Физико- математическа и техническа енциклопедия. Том 3: Р–Я

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 19,00 лв.

Физико-математическа и техническа енциклопедия. Том 2: К–П

Физико-математическа и техническа енциклопедия. Том 2: К–П

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 27,00 лв.

Увод в теорията и практиката на надеждността. Част 2: Осигуряващи процедури в надеждността

Увод в теорията и практиката на надеждността. Част 2: Осигуряващи процедури в на...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 6,00 лв.

Ръководство за упражнения по застрахователна математика

Ръководство за упражнения по застрахователна математика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 8,00 лв.

Разклоняващи се стохастични процеси

Разклоняващи се стохастични процеси

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Числени методи за решаване на нелинейни уравнения

Числени методи за решаване на нелинейни уравнения

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Нестандартни математически методи

Нестандартни математически методи

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

1 2 3 4 5