Математика

1 2 3 4 5
Елементи на математическата логика в българските гимназии през ХIХ век (учебникът на У. С. Джевънс)

Елементи на математическата логика в българските гимназии през ХIХ век (учебникъ...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 6,00 лв.

Теория на разписанията. Задача на Джонсън

Теория на разписанията. Задача на Джонсън

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Встъпителни лекции на новоназначените доценти по математика 1909–1963 г.

Встъпителни лекции на новоназначените доценти по математика 1909–1963 г.

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Теория на разписанията. Задачи от вида "Job Shop"

Теория на разписанията. Задачи от вида "Job Shop"

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Числени методи за диференциални уравнения

Числени методи за диференциални уравнения

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Математика за студенти по икономика и управление. Част първа

Математика за студенти по икономика и управление. Част първа

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Математика за студенти по икономика и управление. Част втора

Математика за студенти по икономика и управление. Част втора

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Увод в теорията и практиката на надеждността. Част 1: Основи на приложната надеждност

Увод в теорията и практиката на надеждността. Част 1: Основи на приложната надеж...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 10,00 лв.

Варианти от задачи по аналитична геометрия за текущ контрол и изпит

Варианти от задачи по аналитична геометрия за текущ контрол и изпит

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 10,30 лв.

1 2 3 4 5