Нестационарни тръбопроводни течения на двуфазни хидросмеси с твърди частици

Нестационарни тръбопроводни течения на двуфазни хидросмеси с твърди частици

Каталожен №: 261763

Издателство: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Автори: Емил Бурназки

ISBN: 978-954-322-515-6

Страници: 146

В наличност!
Цена нов: 
14,00 лв.

Описание на артикула:

В монографията се изследва нестационарно напорно тръбопроводно течение на хидросмес от течност с дребни твърди частици в по-обща постановка с разглеждане както на слабосвиваеми, така и на несвиваеми среди, проявяващи нютонови свойства. За нуждите на инженерната практика се обосновават механо-математични модели според теорията на взаимнопроникващите среди с отделни скорости. Инерционните взаимодействия между фазите се отчитат чрез силата на присъединена маса флуид. Въз основа на характеристичен и параметричен анализ на моделните диференциални уравнения с реални за хидротранспортната практика данни се изявяват типът на уравненията и възможността за намиране на решение в задачи с начални и гранични условия. Разработва се съответно числено решение по метода на характеристиките. Предлагат се алгоритъм и компютърна програма на езика ФОРТРАН е резултати от изчислителни експерименти за нуждите на проектирането, експлоатацията и управлението на хидротранспортни системи на насипни твърди материали.

Нагоре