Справочник по висша математика

Справочник по висша математика

Каталожен №: 290719

Издателство: Рая

Автори: Цветанка Стоилкова

ISBN: 978-954-973-922-1

Година: 2017

Страници: 36

В наличност!
Цена нов: 
3,00 лв.

Описание на артикула:

Сборник от подробно решени задачи по висша математика.

Първа част: Производна на функция. Неопределен и определен интеграл.

Втора част: Диференциални уравнения. Многократни интеграли. Екстремиуми на функции с две променливи.

Трета част: Линейна алгебра. Аналитична геометрия. Изследване на функции.

Четвърта част: Граница на функция. Редове - радиус и интервал на сходимост, разлагане на функция в степен ред. Редове на Фурие. Интеграл от функция на комплексна променлива. Аналитични функции.

Нагоре