Сигурност и отбрана

1 2 3 4 5
Хората в отбраната. Единни в многообразието

Хората в отбраната. Единни в многообразието

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Криминалистика

Криминалистика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

100 години криминалистика в България

100 години криминалистика в България

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Управление на човешките ресурси във въоръжените сили на Република България

Управление на човешките ресурси във въоръжените сили на Република България

Военно издателство

Цена Нов: 10,00 лв.

Политика на ЕС в областта на сигурността

Политика на ЕС в областта на сигурността

Военно издателство

Цена Нов: 12,00 лв.

Контрол над специализираните служби за сигурност

Контрол над специализираните служби за сигурност

Военно издателство

Цена Нов: 9,00 лв.

Контратерористични рейдове

Контратерористични рейдове

Военно издателство

Цена Нов: 9,00 лв.

Тактически действия при високорискови ситуации

Тактически действия при високорискови ситуации

Военно издателство

Цена Нов: 10,00 лв.

Администрация на сигурността и отбраната

Администрация на сигурността и отбраната

Военно издателство

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2 3 4 5