Национална сигурност

1 2 3
Управление на човешките ресурси във въоръжените сили на Република България

Управление на човешките ресурси във въоръжените сили на Република България

Военно издателство

Цена Нов: 10,00 лв.

Политика на ЕС в областта на сигурността

Политика на ЕС в областта на сигурността

Военно издателство

Цена Нов: 12,00 лв.

Контрол над специализираните служби за сигурност

Контрол над специализираните служби за сигурност

Военно издателство

Цена Нов: 9,00 лв.

Контратерористични рейдове

Контратерористични рейдове

Военно издателство

Цена Нов: 9,00 лв.

Тероризмът. Психосоциални корени, последствия и интервенции

Тероризмът. Психосоциални корени, последствия и интервенции

Военно издателство

Цена Нов: 13,00 лв.

Тактически действия при високорискови ситуации

Тактически действия при високорискови ситуации

Военно издателство

Цена Нов: 10,00 лв.

Администрация на сигурността и отбраната

Администрация на сигурността и отбраната

Военно издателство

Цена Нов: 10,00 лв.

Тайните служби на Великобритания

Тайните служби на Великобритания

Военно издателство

Цена Нов: 10,00 лв.

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

1 2 3