Социални, стопански и правни науки

1 2 3 4 5
От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

Лекции по обща теория на правото - Част първа

Лекции по обща теория на правото - Част първа

Сиела

Цена Нов: 18,00 лв.

Граждански процесуален кодекс

Граждански процесуален кодекс

Нова звезда

Цена Нов: 6,00 лв.

Закон за задълженията и договорите - Сборник нормативни актове

Закон за задълженията и договорите - Сборник нормативни актове

Сиела

Цена Нов: 2,90 лв.

Интеграционните процеси през 70-те години на ХХ век

Интеграционните процеси през 70-те години на ХХ век

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Войната на идеите

Войната на идеите

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

За "плоската" земя, за дяволите на върха на иглата и други неща

За "плоската" земя, за дяволите на върха на иглата и други неща

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Корея - корейско странознание

Корея - корейско странознание

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 9,00 лв.

Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност

Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

1 2 3 4 5