Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса

Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса

Каталожен №: 260927

Издателство: УНСС

Автори: Кирил Стойчев

ISBN: 978-954-644-470-7

Година: 2013

Страници: 295

В наличност!
Цена нов: 
18,00 лв.

Описание на артикула:

Управлението на непрекъснатостта на бизнеса/дейността (Business Continuity Management - BCM) е материя, която тепърва навлиза в живота и бизнес практиките в България. Акцентът на настоящата книга е как и по какъв начин да бъдем в готовност във всеки един момент да сме в състояние да предоставим на нашите клиенти и на всички заинтересувани от резултатите на нашия бизнес продуктите и услугите, които произвеждаме. И няма смисъл да се опитваме да търсим дълго време в теорията и практиката как това да стане. Водещи органи и организации във Великобритания и САЩ са създали стройна система от знания, която с успех е прилагана многократно в различни сфери на обществено-икономическия живот в много страни по света. Тази система е известна под наименованието Business Continuity Management - Управление на непрекъснатостта на бизнеса. В настоящата книга е направен опит да се систематизират тези знания и опит и да се предоставят на уважаемия читател с цел и в нашата страна да има възможност да се докоснем, овладеем и прилагаме в своето ежедневие принципите, методите и инструментите на управлението на непрекъснатостта на бизнеса.

Нагоре