Икономика

1 2 3 4 5
Liber Liber: Проект за свиване на растежа

Liber Liber: Проект за свиване на растежа

Сиела

Цена Нов: 8,00 лв.

Управление на човешкия капитал във фирмена среда. Социоантропологична и мотивационна детерминираност

Управление на човешкия капитал във фирмена среда. Социоантропологична и мотиваци...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 9,00 лв.

Китайската икономика в прелома на ХХІ век

Китайската икономика в прелома на ХХІ век

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 24,00 лв.

Образователни и културни практики в Западна и Южна Европа

Образователни и културни практики в Западна и Южна Европа

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 15,00 лв.

Световната икономическа криза и България

Световната икономическа криза и България

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 9,00 лв.

Сегментация на пазара на труда в България

Сегментация на пазара на труда в България

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 12,00 лв.

Пътят към евро. Опитът на страните от Източна Европа с паричен съвет

Пътят към евро. Опитът на страните от Източна Европа с паричен съвет

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 4,00 лв.

Финансова стабилизация и икономически растеж

Финансова стабилизация и икономически растеж

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 2,00 лв.

Видни икономисти. Жизнената им философия

Видни икономисти. Жизнената им философия

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 5,00 лв.

1 2 3 4 5