Икономика

1 2 3 4 5
Поредица Университетска библиотека. Том 497: Ценности на забогатяване. Предприемачите в България през периода 1991-2004 г.

Поредица Университетска библиотека. Том 497: Ценности на забогатяване. Предприем...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Стратегическо управление

Стратегическо управление

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Институционална икономика. Възможности и неизползван потенциал

Институционална икономика. Възможности и неизползван потенциал

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Здраве, пари и още нещо...

Здраве, пари и още нещо...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 9,60 лв.

Поредица Университетска библиотека. Том 492: Теория на игрите с икономически приложения

Поредица Университетска библиотека. Том 492: Теория на игрите с икономически при...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Немско-български българо-немски икономически речник

Немско-български българо-немски икономически речник

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 30,00 лв.

Глобални предизвикателства пред малките и средните предприятия

Глобални предизвикателства пред малките и средните предприятия

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 17,00 лв.

Обобщени Рикатиеви уравнения в стохастичното икономическо моделиране

Обобщени Рикатиеви уравнения в стохастичното икономическо моделиране

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 14,00 лв.

Ориентираната към услуги архитектура за бизнеса

Ориентираната към услуги архитектура за бизнеса

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

1 2 3 4 5