Обществени комуникации и информационни науки

1 2 3 4 5
Професия журналист: 21. век

Професия журналист: 21. век

Фабер

Цена Нов: 15,00 лв.

Периодика на руската емиграция в България (1920–1943) Енциклопедичен справочник

Периодика на руската емиграция в България (1920–1943) Енциклопедичен справочник

Издателски център "Боян Пенев"

Цена Нов: 19,00 лв.

Дигитална култура, медии и образование. Digital culture, media and education

Дигитална култура, медии и образование. Digital culture, media and education

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 5,70 лв.

Език и образ на медиите в Югозападна България

Език и образ на медиите в Югозападна България

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 7,10 лв.

Стратегически компоненти на PR-планирането

Стратегически компоненти на PR-планирането

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 10,80 лв.

Измерения на онлайн PR

Измерения на онлайн PR

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Годишник на департамент “Масови комуникации” – 2001 г.

Годишник на департамент “Масови комуникации” – 2001 г.

Нов български университет

Цена Нов: 5,00 лв.

Звуко-зримият образ

Звуко-зримият образ

Нов български университет

Цена Нов: 17,00 лв.

Медиа бележки

Медиа бележки

Нов български университет

Цена Нов: 12,00 лв.

1 2 3 4 5