Обществени комуникации и информационни науки

3 4 5 6 7
Българската телевизия 1959–1990 г. Христоматия по история на телевизията в България

Българската телевизия 1959–1990 г. Христоматия по история на телевизията в Бълга...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Поредица Университетска библиотека. Том  473: Медийна и комуникативна компетентност

Поредица Университетска библиотека. Том 473: Медийна и комуникативна компетентн...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Поредица Университетска библиотека. Том 469: Графичен дизайн. Нови оформителски концепции на всекидневника

Поредица Университетска библиотека. Том 469: Графичен дизайн. Нови оформителски ...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Нашите непреходни ценности. Библиотеките през ХХ век

Нашите непреходни ценности. Библиотеките през ХХ век

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Образът на българския политик на страниците на печата в условията на предизборна надпревара

Образът на българския политик на страниците на печата в условията на предизборна...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Книгоиздаване и медии

Книгоиздаване и медии

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Предица Университетска библиотека, Том 506: To libraries, with love. The Library-Information Policy of Bulgaria 1989–2013

Предица Университетска библиотека, Том 506: To libraries, with love. The Library...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Поредица Университетска библиотека. Том 509: Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят

Поредица Университетска библиотека. Том 509: Глобална информационна инфраструкту...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Медиен език и стил: теория и съвременни практики

Медиен език и стил: теория и съвременни практики

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

3 4 5 6 7