Измерения на онлайн PR

Измерения на онлайн PR

Каталожен №: 261256

Издателство: УИ "Неофит Рилски"

Автори: Славянка Ангелова

ISBN: 978-954-680-761-8

Година: 2011

Страници: 159

В наличност!
Цена нов: 
7,00 лв.

Описание на артикула:

Новите информационни и комуникационни технологии станаха неразделна част от ежедневието ни и промениха коренно обществото. Те са двигател на процесите, протичащи в социалния, културния и политическия живот. Книгата разглежда социалните предпоставки за възникване на онлайн PR. Реализирането на ефективна професионална комуникация в уеб пространството е осъществима цел при познаване особеностите на онлайн взаимодействието, които са породени от естеството на мрежовите връзки, съобразяване с характеристиките на интернет публиките и избиране на най-­подходящите канали за комуникация с тях. От PR-специалистите се изисква да притежават нови знания, умения и компетенции. Онлайн инструментите за комуникация имат своя специфика. За ефективното им използване при постигане на поставените цели и задачи в цялостната комуникационна политика на дадена организация е необходимо освен познаване на тяхната същност и специален подход, изпълнение и управление.

Нагоре