Стратегически компоненти на PR-планирането

Стратегически компоненти на PR-планирането

Каталожен №: 261257

Издателство: УИ "Неофит Рилски"

Автори: Димитрина Стефанова

ISBN: 978-954-680-760-1

Година: 2011

Страници: 215

В наличност!
Цена нов: 
10,80 лв.

Описание на артикула:

В модерния свят, при ограничени ресурси, е задължително да се търсят и намират най-правилните решения за осъществяване на ефективни връзки с обществеността. Необходимо е те да се базирани на изследвания и задълбочени анализи, за да са планирани и прецизно организирани, т.е. да се прилага на управленско-организационен подход при реализирането на какъвто и да е тип PR-активности. Целта на книгата "Стратегически компоненти в PR-планирането" е да обясни връзките с обществеността като функция на мениджмънта и използването на стратегическото мислене в управлението на подсистемите, аспектите и техниките, които го съставят. Тази плавност на създаване и поддържане на комуникация е предпоставка за определена подреденост при реализацията на PR-дейностите.

Нагоре