Политология

1 2 3 4 5
Основи на политологията

Основи на политологията

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Създаване на банков съюз в ЕС

Създаване на банков съюз в ЕС

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Политика на общината при управление на общинската недвижима собственост в Република България

Политика на общината при управление на общинската недвижима собственост в Републ...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Финансирането на тероризма като международно престъпление

Финансирането на тероризма като международно престъпление

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 17,00 лв.

Идеи в мениджмънта и политиките за културата 2007–2013 г.

Идеи в мениджмънта и политиките за културата 2007–2013 г.

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Критическата психология на политиката и историята

Критическата психология на политиката и историята

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Исус Христос - власт и политика

Исус Христос - власт и политика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Механизъм за сътрудничество и проверка: споделена политическа безотговорност

Механизъм за сътрудничество и проверка: споделена политическа безотговорност

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Политическа лингвистика според принципите на екологичната етика

Политическа лингвистика според принципите на екологичната етика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 16,00 лв.

1 2 3 4 5