Политология

1 2 3 4 5
Политически институции

Политически институции

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Новият европейски пакт от март 2012 г. Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз

Новият европейски пакт от март 2012 г. Договор за стабилност, координация и упра...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Седмо и шесто Велико народно събрание. Политико–исторически и политико–географски анализ

Седмо и шесто Велико народно събрание. Политико–исторически и политико–географск...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Смисълът на нациите. Размисли за демокрацията в Европа

Смисълът на нациите. Размисли за демокрацията в Европа

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Президентска или парламентарна демокрация

Президентска или парламентарна демокрация

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Res publica: Парламентарен или персонален режим

Res publica: Парламентарен или персонален режим

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Res publica: Парламентарното управление в България

Res publica: Парламентарното управление в България

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Res publica: Понятието за политическото

Res publica: Понятието за политическото

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Res publica: Принципи на парламентарното управление

Res publica: Принципи на парламентарното управление

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2 3 4 5