Право

1 2 3 4 5
Основи на правото - книга втора

Основи на правото - книга втора

Сиела

Цена нов: 18,00 лв.

Употребяван: 12,60 лв.

Прекратяване на осиновяването по българското семейно право

Прекратяване на осиновяването по българското семейно право

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС. Том 2: Актуални проблеми на ЕС

Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС. Том 2: Актуални пробл...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 7: Предизвикателства пред българското трудово законодателство

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 7: Предизвикателства ...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Административно правораздаване – лекции

Административно правораздаване – лекции

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Парламентарно право

Парламентарно право

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Право и интернет

Право и интернет

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 16,00 лв.

Съвременното международно правораздаване. Приложение към том 2 Съдът на европейския съюз

Съвременното международно правораздаване. Приложение към том 2 Съдът на европейс...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков

Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 30,00 лв.

1 2 3 4 5