Право

1 2 3 4 5
Сборник доклади 100 години Върховен административен съд

Сборник доклади 100 години Върховен административен съд

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 30,00 лв.

Юбилеен сборник в чест на 85 годишнината от рождението на проф. д-р Добри Димитров

Юбилеен сборник в чест на 85 годишнината от рождението на проф. д-р Добри Димитр...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 30,00 лв.

Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. Сборник доклади

Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. Сборник док...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 27,00 лв.

Българският омбудсман. Административноправни въпроси

Българският омбудсман. Административноправни въпроси

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Конституцията 1991 г. и незавършената революция

Конституцията 1991 г. и незавършената революция

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Мерки срещу финансирането на тероризма. Международна и национална уредба

Мерки срещу финансирането на тероризма. Международна и национална уредба

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 14,00 лв.

Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията. Теория на правораздавателната дейност, Том 6

Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията. Теория на правораздавателнат...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Статии. Международно публично и международно наказателно право

Статии. Международно публично и международно наказателно право

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 11,00 лв.

Учредителните договори на ЕО и ЕС от Рим и Маастрихт

Учредителните договори на ЕО и ЕС от Рим и Маастрихт

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2 3 4 5