Право

1 2 3 4 5
Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади

Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 30,00 лв.

Юбилеен сборник в памет на професор Петко Венедиков

Юбилеен сборник в памет на професор Петко Венедиков

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Учебен курс по финансово право

Учебен курс по финансово право

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Политиката за сигурност на Европейския съюз с опора на "меката" сила: актуални проекции и проявления, потенциални възможности и зависимости

Политиката за сигурност на Европейския съюз с опора на "меката" сила: актуални п...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 9,00 лв.

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 4

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 4

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 3: Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 3: Трудовото законода...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 1

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 1

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Никлас Луман – за правото и политиката

Никлас Луман – за правото и политиката

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Трудово възнаграждение

Трудово възнаграждение

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

1 2 3 4 5