Право

2 3 4 5 6
Конституция на Русия

Конституция на Русия

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Международното право и правната система на руската федерация

Международното право и правната система на руската федерация

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.

Свободи на движение в Европейския съюз

Свободи на движение в Европейския съюз

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Европейско договорно право. Потребителски договори

Европейско договорно право. Потребителски договори

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Трудово право. Обща част

Трудово право. Обща част

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Система на източниците на правото на Европейския съюз

Система на източниците на правото на Европейския съюз

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Право и език. Насоки за писане и редактиране на правни текстове

Право и език. Насоки за писане и редактиране на правни текстове

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 30,00 лв.

Библиотека Европейски изследвания: Медийна политика и право на Европейския съюз

Библиотека Европейски изследвания: Медийна политика и право на Европейския съюз

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 18,00 лв.

Юридически размисли върху бъдещето на ЕС

Юридически размисли върху бъдещето на ЕС

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

2 3 4 5 6