Право

3 4 5 6 7
Поредица Университетска библиотека. Том 450: Теория на правотворческата дейност

Поредица Университетска библиотека. Том 450: Теория на правотворческата дейност

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Теория на съвременната конституция

Теория на съвременната конституция

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 17,00 лв.

Съвременното международно правораздаване. Том 2: Съдът на Европейския съюз

Съвременното международно правораздаване. Том 2: Съдът на Европейския съюз

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.

Права на гражданите в Евопейския съюз. Том 2: Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение

Права на гражданите в Евопейския съюз. Том 2: Правен режим на гражданството на Е...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 19,00 лв.

История на правораздавателната дейност от античността до предмодерната епоха. Том 1: Теория на правораздавателната дейност

История на правораздавателната дейност от античността до предмодерната епоха. То...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Res publica: Конституционализъм и демокрация

Res publica: Конституционализъм и демокрация

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Res publica: Държавата

Res publica: Държавата

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Res publica: Българската конституция

Res publica: Българската конституция

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Логика в правораздаването. Том 5: Теория на правораздавателната дейност

Логика в правораздаването. Том 5: Теория на правораздавателната дейност

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

3 4 5 6 7