Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС. Том 2: Актуални проблеми на ЕС

Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС. Том 2: Актуални проблеми на ЕС

Каталожен №: 260003

Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"

Автори: Колектив

ISBN: 978-954-07-3635-8

Страници: 292

В наличност!
Цена нов: 
15,00 лв.

Описание на артикула:

Съдържание: Предговор от Декана на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. д-р Сашо Пенов I. ТЪРЖЕСТВЕНИ ЦЕРЕМОНИИ Представяне на проф. Кристоф-Чакалов от Декана на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски" Проф. д-р Сашо Пенов Европа и нейното бъдеще Академично слово на проф. Мари-Франс Кристоф-Чакалов при обявяването й за Почетен доктор на Софийския университет „Свети Климент Охридски" II. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАВОТО НА ЕС Декларация от 9 май 1950 г Декларацията от 9 май 1950 г. („Планът" на Моне и Шуман) - гениално политическо прозрение и дългосрочна програма на европейската интеграция Доц. д.ю.н. Атанас Семов III. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО НА ЕС Актуални проблеми на развитието на ЕС Проф. д-р Мари-Франс Кристоф - Чакалов Актуални проблеми на институционната система на ЕС в контекста на финансовата криза... Проф. д-р Жан-Пол Жаке Актуални проблеми на европейската конструкция Етиен Крики Les enjeux actuels de la construction europeenne Etienne Criqui Държавата-членка между суверенитета и зачитането на нейната идентичност: какъв Европейски съюз? Проф. д-р Жан-Дени Мутон L'Etat membre entre souverainete et respect de son identite : Quelle Union Europeenne? Jean-Denis Mouton La frontiere dans l'espace Schengen (Souverainete etatique en mutation) Ivan Boev Новият процесуален правилник на Съда

Нагоре