Съвременното международно правораздаване. Приложение към том 2 Съдът на европейския съюз

Съвременното международно правораздаване. Приложение към том 2 Съдът на европейския съюз

Каталожен №: 260039

Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"

Автори: Атанас Семов

ISBN: 978-954-91265-7-0

Година: 2013

Страници: 138

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

Измененията в правната уредба на съдебната система на ЕС след Лисабонския договор. Приложение към Том II Съдът на Европейския съюз Изследването на доц. д-р Атанас Семов върху организацията и функционирането на съдебната система на Европейския съюз е първото българско цялостно изследване на тази несъмнено важна проблематика. То идва да запълни една празнота в българската литература и да предостави на много широк кръг заинтересовани читатели добро и практически полезно четиво, подходящо както за доброто изучаване на Правото на ЕС, така и за доброто му прилагане в практиката. Проф. д-р Евгени Танчев, Председател на Конституционния съд За този труд на автора е присъдена най-високата научна степен „доктор на юридическите науки“.

Нагоре