Психично въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията

Психично въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията

Каталожен №: 262853

Издателство: Парадигма

Автори: Мария Радославова

ISBN: 978-954-326-082-9

Година: 2008

В наличност!
Цена нов: 
14,00 лв.

Описание на артикула:

Книгата на Мария Радославова “Психично въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията” разглежда влиянието на ръководителя върху своите преки подчинени по посока на служебните цели. Основният въпрос, на който се търси отговор, е кои са предпоставките той да влияе успешно върху заемащите по-ниски позиции. Предложеният в книгата модел за психично въздействие върху сътрудниците е когнитивен. Той е част от малко изследваната ниша в проблематиката на управленското поведение.

Нагоре